Přihláška na tábor 2019

PŘIHLÁŠKA   NA   LETNÍ   TÁBOR   S   POBYTEM

Pořádá: Western Sport Club Hořice z.s., IČ: 70835152,  Hořice 9, 678 01 Blansko

Kontakt: Ing. Andrea Poláková, tel.: 604 288 993  nebo 516 417 427, e-mail: prezidentwsc@gmail.com  www.wsc.penzionukone.cz

 !!! Před vyplněním přihlášky nás kontaktujte telefonicky, zda je Vámi vybraný termín ještě volný !!!  

 Místo konání: Hořice u Blanska

 Termíny - vybraný termín  prosím zakroužkujte:

 I. turnus                     13.7.  – 20.7 . 2019                                             ANO                 NE

 II. turnus                   21.7.  – 28.7.  2019                                             ANO                 NE  

               

Závazně tímto přihlašuji na pobytový kurz westernového ježdění :

 

 Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………

 Datum narození:……………………………Rodné číslo:……………………………………

 Adresa: ulice, č.p……………………………………………………………………………...

 PSČ,  město, stát :……………………………………………………………………………..

 Telefonické spojení, e-mail……………………………………………………………………

 V……………………………..dne……………………………………………………………..

 

Podpis rodičů či zákonného zástupce………………………………………………………….. 

 

Cena kurzů a platební podmínky:

 

Cena letního týdenního pobytového kurzu při platbě do 31.5. 2019            4990,- Kč

Cena po slevě  při platbě celé částky do 31.3. 2019                                        4500,-Kč

!Sleva ve výši 490,- Kč z celkové částky letních pobytových kurzů je poskytnuta všem, kteří zaplatí celou částku po slevě – tj. 4 500,- Kč v termínu do 31.3. 2019 a to na níže uvedený bankovní účet nebo v hotovosti přímo u nás! 

Platbu za letní kurz (bez slevy) – tedy v plné výši 4990,- Kč, uhraďte nejpozději do 31.5.2019. Děkujeme.

Pro snadnější identifikaci uvádějte do poznámky celé jméno a příjmení účastníka uvedené v přihlášce.

Bankovní spojení:     ČSOB č.ú.: 220236218/0300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                             !!! Tuto část vyplňte pouze v případě fakturace !!!

 

Odběratel: …………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 IČO:……………………………………DIČ …………………………………………………..

 

 Fakturu zašlete na adresu:

 

 Jméno…………………………………………………………………………………………..

 Ulice, č.p……………..……………………………………………………………………........

 PSČ, město……………………………………………………………………..........................

 …………………………………………………………………………………………………...

 

Datum:………………….....  Podpis: …………………………………………………………..

©2006-2019 Western Sport Club Hořice. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Vojtěch Jahoda.