Jak se stát členem WSC ?

 

Členem našeho jezdeckého klubu se může stát každý, kdo vyplní a podepíše přihlášku  do TJ pro příslušný rok a souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby klubu ( viz. GDPR). Za člena mladšího 18 let podepisují rodiče nebo zákonný zástupce.

Členství v klubu má význam zejména pro děti a mládež, kteří se jezdeckému sportu věnují ve volném čase pravidelně.

Členský příspěvek činí 100,- Kč na osobu a platí na jeden kalendářní rok (2019)

Přihlášku Vám dáme osobně na místě při zápisu do kurzů nebo na požádání zašleme e-mailem.

 

 

 

©2006-2021 Western Sport Club Hořice. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Vojtěch Jahoda.